Indigo klarinet ensemble

Bij voldoende niveau kun je ook al vrij snel in klarinet ensemble meespelen.
We studeren leuke muziek in en treden op. Op de eigen leerlingen concerten of andere toepasselijke gelegenheden.
Het ensemble biedt een leuke, aanvullende, ja zelfs onontbeerlijke leerschool tot het samenspel.