Muziek bevrijdt de ziel


Waarom muziek?

In onze overwegend technologische cultuur kunnen we ons maar al te vaak gebonden voelen aan de materie. We raken verstrikt in allerlei systemen. Werk, geld, tablets, smartphone's, hypotheken, zorgen, ziekte etc.

Dan is het natuurlijk altijd goed, om een tegenwicht te hebben. Een wandeling in de natuur, goede gesprekken met geestverwanten, je dompelen in andere kunstvormen, meditatie of andere verheffende vormen van bevrijding.

Muziek beluisteren is ook fijn, maar zelf muziek maken is daarbij gelijk iets actiefs. Je bent creatief bezig. In het zelf scheppen van dingen, tonen, kleuren, vormen etc. kun je als mens openbloeien. Het verlost je van veel dagelijks zorgen, gedachtes, remmingen.

Hoofd, hart handen


Het hoofd hebben we nodig om begrip voor de dingen te krijgen. Het hart om een verbinding met de wereld te krijgen, en de handen om iets te creëren. In de creatieve muziek beoefening worden die drie tot een mooie eenheid gesmeed.

Denk niet dat dit alleen is voorbehouden aan kinderen!

Muziek en de creatieve vakken staan kinderen weliswaar meer nabij. Maar het is juist zo jammer dat we dat als volwassenen verliezen, omdat de andere dingen in het leven zoveel belangrijker lijken...

Juist in de creatieve ontplooiing, in het werkelijk weer kunnen spelen kun je je meer mens voelen. Jezelf verheffen boven het alledaagse leven. Je verheugen en jezelf verwerkelijken!